SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Välkommen till Spånga by´s 4H GÅRD

 

HOS OSS KAN DU BOKA MÅNGA OLIKA TYPER AV STUDIEBESÖK, BÅDE SOM PRIVAT GRUPP ELLER SOM SKOLA/FÖRSKOLA

Se mer om hur du bokar och vilka besök vi har under fliken "info och priser"