SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Styrelsen 

4H är en ideell förening där det är medlemmarna som bestämmer verksamheten och vad som händer såväl på den egna klubben eller gården som på läns- och riksnivå.

På varje klubb finns en klubbstyrelse som varje år väljs av medlemmarna på klubbens årsmöte. Styrelsen har sedan till uppgift att leda och genomföra verksamheten i klubben.


Om du vill komma i kontakt med oss så maila till info@spangabys4h.se