SPÅNGA BYS 4h GÅRD

TENSTA 4h KLUBB

Grisarna

Grisarna är av rasen Mini gris.
Grisarna tycker om att böka i marken i hopp om att hitta maskar eller annat gott.
Nilsson är född 2017 och Lillebror är född 2018.

              

             Herr Nilsson                                       Lillebror